Home / โปร SF / โปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf

โปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf

ในบางคนที่เล่นเกมส์ sf  มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจจะรู้สึกเบื่อๆ กับเสียงต่างๆ ภายในตัวเกมส์ขึ้นมาบ้างครับ โปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf ที่เข้ามาช่วยปรับเสียงต่างๆ ภายในตัวเกมส์ของ SF ให้มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นสนุกและทำให้เราสามารถเล่นเกมส์ได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อ เลยครับ ท่านใดที่ต้องการระบบเสียงของเกมส์ที่มีความรู้สึกตื่นเต้นสามารถดาวน์โหลดไปลองกันได้ครับ

โปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf 2

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถของโปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf

–  สามารถเปลี่ยนเสียงพูดภายในเกมส์

–   เปลี่ยนเสียงพากษ์ภายในเกมส์

–    เปลี่ยนเสียงเพลงภายในเกมส์

ตัวโปรโปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้แบบ Free ครับ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ

วิธีการใช้งานโปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf

ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf ให้เราทำการปิดสแกนไวรัสภายในเครื่องออกก่อนเพื่อป้องกันการตรวจจับ หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งได้ และเข้าเล่นเกมส์ได้ตามปรกติ

*ในบางท่านที่ใช้ Widows 7 หรือ Windows 8 ท่านสามารถคลิกขวาเลือก Run As Administrator ก่อนการติดตั้ง ครับ

โปรแกรมเสียง pb สำหรับเกมส์ sf